İranlı işadamı Alireza Kohany Türkiye’de yatırımlara başladı

Alireza Kohany
Alireza Kohany

Alireza Kohany, İranlı bir girişimci ve yatırımcıdır. Kendi özel girişimleri sayesinde popüler bir sosyal medya fenomeni haline gelmiştir. Kohany, 18 Haziran 1993'de İran’ın Tahran kentinde doğdu.

Alireza Kohany Türkiye geçti, ve bu olan Business ile karşılaşması için sadece bir başlangıçtı.

İlk ölçüsü olarak, farklı lüks markalar arasındaki sınırları zorladı. Bu, sermaye yönetimine ve moda dünyasından egzotik yatırım yollarına aşina olmak ve en iyi ipuçlarını toplamak için kendisine verilmiş büyük bir şanstı. Sonuç olarak, takip eden aylar ve yıllar boyunca dikkatini daha büyük meselelere çevirdi Kohany. Alireza, ihracat / ithalat ve diğer ideal iş alanlarında iyi bağlantıları olan insanlarla ve başarılı iş adamlarıyla uğraşmaya başladı. Her zaman altın bir beyiyle ulaşılabilecek rahat bir yaşam vizyonuna sahip olduğundan, daha akıllı bir şekilde tetikledi. Bundan sonra çok pratik yaparak profesyonel finans uzmanına dönüştü.

Böylece güçlü bir finansal destekle işlere adım atabildi. Sonunda entelektüel yeteneği ile iş dünyasına dahil olmasını sağladı ve sonunda 2019 yılında sosyal medyada en genç İranlı işadamları arasında gösterildi. Şu anda Instagram etkisi, girişimci ve son zamanlarda moda tasarımına başlayan yapan Alireza Kohany Türkiye’da yatırımlarına devam ediyor.

--

--

Alireza Kohany (Persian: علیرضا کهنی) Born 18 June, 1993, Tehran, Iran, is a Young Entrepreneur, Musician, He has Managed to Attract Many Fans in Social Media

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alireza Kohany | علیرضا کهنی

Alireza Kohany | علیرضا کهنی

Alireza Kohany (Persian: علیرضا کهنی) Born 18 June, 1993, Tehran, Iran, is a Young Entrepreneur, Musician, He has Managed to Attract Many Fans in Social Media